Ochrona przeciwwybuchowa

      Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie organizuje szkolenia pt.

      "Ochrona przeciwwybuchowa - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym".

      Nazwa: Szkolenia ATEX

      Opis:
      Szkolenie ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego.
      W ramach szkoleń omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX.

      Adresaci:
      Firmy produkcyjne i magazynujące, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe
     (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie), firmy ubezpieczeniowe
     i rzeczoznawcy oraz organizacje państwowe.

      Ogólne:
      Zakres szkolenia jest uzgadniany i dostosowywany do potrzeb danej firmy lub organizacji.
      Cena: negocjowana w zależności od wielkości grupy szkoleniowej (minimalna wielkość grupy: 1 osoba).
      Czas trwania: ustalane indywidualnie i zależą od zakresu realizowanego programu oraz ilości osób mających w nim uczestniczyć.
      Ważne informacje: Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
      Osoby prowadzące: doświadczeni specjaliści z zakresu bhp i ppoż., prawnicy, rzeczoznawcy.

      Zapisy i informacje:
      Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie
      www.twp.szczecin.pl
      Anna Oleszak
      tel. 91 44 80 021
      aoleszak@twp.szczecin.pl

Menu serwisu