Studia inżynierskie I stopnia

      WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP w SZCZECINIE

      BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
      To studia prowadzone przez specjalistów i praktyków.

      Absolwenci kierunku uzyskają stopień inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy ze specjalnością w jednej z następujących dziedzin:
      - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
      - Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy.

      Program studiów obejmuje zarówno wiedzę z zakresu nauk podstawowych jak i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służ bBHP.

      ABSOLWENCI BĘDĄ TAKŻE POSIADALI WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO:
      - zarządzania w firmach bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prowadzeniem szkoleń BHP,
      - doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
      - pracy edukacyjnej z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

      Studia inżynierskie I stopnia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uprawniają do pracy w służbie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r.
      w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. Nr 109. poz.704 z późn. zm.].

      Kontakt:
      Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP
      ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie
      Tel. 91 422 0 422
      e-mail: cos@wshtwp.pl
      www.wshtwp.pl

Menu serwisu