Studia podyplomowe WSH.TWP

      STUDIA PODYPLOMOWE
      Bezpieczeństwo i higiena pracy – Edukacja i Zarządzanie

      kierowane do:
      - absolwentów szkół wyższych, którzy zamierzają podjąć pracę w służbach BHP,
      - pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP,
      - osób, które chciałyby realizować się w tej dziedzinie.

      Przygotowują do pracy w służbach BHP oraz organizatorów kształcenia ustawicznego w tym kierunku.

      Absolwent studiów podyplomowych:
      a) zdobędzie zawód inspektora BHP,
      b) będzie profesjonalnie przygotowany do koordynacji spraw związanych z BHP
          w przedsiębiorstwach,
      c) nabędzie umiejętności do prowadzenia szkoleń,
      d) podniesie swoje kwalifikacje w zakresie pełnienia służby BHP,
      e) będzie miał możliwość założenia działalności gospodarczej w zakresie usług BHP.

      "Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe BHP w SZCZECINIE.
      Jak prognozują analitycy, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematyczne rosnąć. Wraz z wejściem w życie w 2005 roku nowych przepisów dot. służb BHP, obowiązki inspektora BHP może pełnić jedynie osoba, która ukończyła studia kierunkowe w tym zakresie (w tym studia podyplomowe). Studia te pozwolą na przekwalifikowanie się, zdobycie dodatkowego atrakcyjnego zawodu, dającego szansę na awans i wyższe zarobki."

      KONTAKT:
      Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP
      ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie
      Tel. 91 422 0 422
      e-mail cos@wshtwp.pl
      www.wshtwp.pl

Menu serwisu