Bibliografia

5.2. Bibliografia

Ochrona przeciwprzepięciowa
1) Anderson E.: Przepięcia wewnętrzne w sieciach średnich napięć i ich ograniczanie, PAN Komitet Elektrotechniki,
    Warszawa 1997.
2) Arciszewski J., Komorowska I.: Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze.
    Poznań PTRiREE 1999.
3) Bujko J., Hejnowicz G.: Projektowanie przemysłowych stacji elektroenergetycznych, Wydawnictwo Politechniki
    Wrocławskiej, Wrocław 1989.
4) Grad J., Kotlarski W.: Aparaty i urządzenia elektryczne, WSiP, Warszawa 1991.
5) Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1984.
6) Kinsner K.: Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1984.
7) Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, PWN, Warszawa, 2004.
8) Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WNT, Warszawa, 1997.
9) Laskowski J.: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego, Wydawnictwo SEP - COSIW, Warszawa 2004.
10) Markowska R., Sowa A.: Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych, Dom
      Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2011.
11) Markiewicz H. : Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001.
12) Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne, OWPW, Warszawa 1996.
13) Marzecki J.: Terenowe sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007.
14) Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych
      SN, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009.

Menu serwisu