Zarząd Główny SEP http://www.sep.com.pl/
SEP O/Szczecin http://www.sep.szczecin.pl/
SITK RP – Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/
Polskie Sieci Elektroenergetyczne http://www.pse-operator.pl
Serwer Elektryków Polskich http://www.ise.pl
System Informacji Prawnej http://www.lex.pl/
Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl/
Główny Inspektor Sanitarny http://www.gis.gov.pl/
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego http://www.gunb.gov.pl/