NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA

      Szanowni Państwo,
      jest mi niezmiernie miło poinformować, że uczelnia osiągnęła kolejny sukces, uzyskując uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
      Są to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, po ukończeniu studiów absolwent uzyska tytuł zawodowy inżyniera.
      Absolwenci tego kierunku uzyskają kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreatorzy bezpiecznych warunków pracy, inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Będą przygotowani do pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.
      Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy potwierdzone świadectwem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r. Z Kodeksu pracy wynika konieczność tworzenia nadzoru nad warunkami pracy we wszystkich zakładach pracy.
      Absolwenci studiów będą także przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. górnictwie i budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.
      Jest to pierwszy, techniczny kierunek kształcenia w naszej uczelni.
      Serdecznie Państwa zapraszam do studiowania.

     Z poważaniem,
      Rektor WSH TWP w Szczecinie
      dr Waldemar Urbanik

      18 sierpnia 2016