Klasy ochronności Drukuj Email
sobota, 06 października 2012 21:40

3.8 Klasy ochronności

      Wybór środka ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń niskonapięciowych może zależeć od niektórych cech konstrukcyjnych urządzenia elektrycznego. Cechy te określa się jako klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Klasy te podaje się dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych prądu przemiennego o napięciu międzyprzewodowym nieprzekraczającym 440 V i napięciu między fazą a ziemią nie wyższym niż 250 V.

      Oznaczenie klasą ochronności wskazuje, że zastosowany środek ochrony zapewni wymaganą ochronę przeciwporażeniową. Urządzenia elektryczne, ze względu na zastosowany środek ochrony przeciwporażeniowej, dzieli się na cztery klasy ochronności : 0, I, II i III:


      Klasa ochronności 0 - ochronę przed porażeniem stanowi w zasadzie tylko izolacja podstawowa. Brak zacisku ochronnego.


      Klasa ochronności I - ochronę realizuje się przez izolację podstawową jako środek ochrony podstawowej oraz część
      przewodzącą dostępną, do której przyłącza się przewód ochronny PE, stanowiący element układu ochrony dodatkowej
      przez samoczynne wyłączanie zasilania.


      Klasa ochronności II - ochrona jest zapewniona przez fabryczne zastosowaną izolację podwójną albo izolację wzmocnioną
      i ochronną osłonę izolacyjną.


      Klasa ochronności III - ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona przez zasilanie urządzeń ich bardzo niskim napięciem
      (SELV lub PELV).


      Cechy urządzeń o różnych klasach ochronności, ważne w ochronie przeciwporażeniowej, podano w Tablicy 1.


Tablica 1 Klasy ochronności urządzeń elektrycznych

Poprawiony: piątek, 22 marca 2013 05:28