Literatura

LITERATURA

1. Bujko J., Hejnowicz G.: Projektowanie przemysłowych stacji elektroenergetycznych. Wyd. P. Wr. , Wrocław, 1989.
2. Markiewicz H. : Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 2001.
3. Poradnik Inżyniera Elektryka. Tom 1. Warszawa, WNT 1999. Tom 2. Warszawa, WNT 2007. Tom 3. Warszawa, WNT 2005.
4. Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Praca zbiorowa. Wyd. 2. Warszawa, PWN 1994.
5. Elektroenergetyczne układy przemysłowe. Praca zbiorowa pod redakcją S. Kujszczyka. Warszawa, WNT 1997.
6. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. Warszawa, WNT 2002.
7. Kinsner K.: Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne. Warszawa, WNT 1984.
8. Szostek T.: Metoda optymalizacji mocy i rozmieszczenie baterii kondensatorów w systemie elektroenergetycznym. Energetyka nr 4, 1983.
9. Szostek T., Kurpanik B.: Wytyczne projektowania optymalnej kompensacji mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. ZPBE Energopomiar. Nr ewid. 1536, Gliwice 1983.
10. Arciszewski J., Komorowska I.: Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze. Poznań PTRiREE 1999.
11. Bełdowski T., Markiewicz H.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. 3. Warszawa, WNT 1995.
12. Bełdowski T., Pawuła Z.: Rozdzielnice osłonięte z izolacją gazową SF6. Przegląd elektrotechniczny. 1989, Nr 2.
13. Bełdowski T., Pawuła Z., Sutkowski T.: Przewody osłonięte z izolacja gazową SF6. Przegląd elektrotechniczny 1991, Nr 3.
14. Kosztaluk R., Mikulski J.: Wskazówki koordynacji izolacji sieci przesyłowych. Przepisy wykonawcze. Warszawa PSE S.A. 1998.
15. Nartowski Z.: Stacje elektroenergetyczne 110-750 kV. Warszawa, WNT 1994.
16. Wasiluk W., Sutkowski T.: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych. Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1989.
17. Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2009.
18. Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wydanie II. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2011.
19. Szczerski R.: Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Warszawa, WNT 1990.
20. Laskowski J.: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego. COSIW SEP, Warszawa 2004.
21. Długosz B., Wojciechowska.: Wytyczne technologii budowy linii kablowych niskiego napięcia w aglomeracjach miejskich oraz dobór osprzętu. COBR Elektromontaż 1996.
22. Długosz B., Wojciechowska.: Wytyczne technologii budowy linii kablowych średniego napięcia. COBR Elektromontaż 1997.
23. Laszkiewicz M.: Model dydaktyczny symulatora operacji łączeniowych wybranego układu stacji elektroenergetycznej, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Magisterska Praca Dyplomowa, Wrocław 2003.
24. Grad J., Kotlarski W.: Aparaty i urządzenia elektryczne. WSiP, Warszawa 1991.
25. Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1984.
26. Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1996.
27. Kochel M., Niestępski S.: Sieci i urządzenia przemysłowe. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1995.
28. Matla R.: Gospodarka elektroenergetyczna. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1988.
29. Niebrzydowski J.: Sieci elektroenergetyczne, Politechnika Białostocka, 2000.
30. Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa, 1997.
31. Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. PWN, Warszawa, 2004.
32. Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
33. Marzecki J.: Terenowe sieci elektroenergetyczne. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007.
34. Napieralski M. : Opracowanie komputerowego banku układów stacji elektroenergetycznych dla celów dydaktycznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Magisterska Praca Dyplomowa, Wrocław 2001.
35. Źródła opracowań publikowanych na stronie www.bezel.com.pl artykułów, poza wymienionymi wyżej, stanowią: przepisy, Polskie Normy i normy SEP wymienione w poszczególnych artykułach oraz przepisy i normy wyszczególnione w kategorii „PRZEPISY”.