Literatura

LITERATURA

1. Korniluk W.: Woliński K.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Wyd. Politechnika Białostocka, 2009, wyd.II.
2. Brzózka J.: Regulatory i układy automatyki. MIKOM 2004.
3. Machowski J. Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego. Warszawa , WNT, 2007.
4. Lubosny Z.: Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. Warszaw, WNT 2009.
5. Pawlik M.: Elektrownie. WNT, Warszawa 2009.
6. Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1998.
7. Korniluk W.: Automatyka i sterowanie w systemach elektroenergetycznych. Konspekt wykładu w wersji elektronicznej. Politechnika Białostocka, Katedra Elektroenergetyki. Białystok 2002.
8. Tunia H., Kaźmierkowski M.P.: Podstawy automatyki napędu elektrycznego. PWN, Warszawa-Poznań 1983.
9. Kalus M., Skoczkowski T.: Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Glewice 2003.
10. Orłowska-Kowalska T. Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
11. Krzemiński Z. : Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
12/ Grunwald Z.: Napęd elektryczny, WNT, Warszawa 1987.
13. Szklarski L., Dziadecki A., Strychacz J., Jaracz K.: Automatyka napędu elektrycznego. Wydawnictwo AGH, Kraków 1996.
14. Ptaszyńskie L.: Przetwornice częstotliwości. Budowa, dobór zastosowanie i eksploatacja. Envirotech, Poznań 1996.
15. Siemens: Simovert Master Drives Vector Control. Napędy pojedyncze i wielosilnikowe 2.2 kW do 1500 kW. Katalog DA65.10. 1998.
16. Suchocki R., Mikromaszyny elektryczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.
17. Wróbel T., Silniki skokowe. WNT, Warszawa 1993.
18. Praca zbiorowa, Elektryczne maszynowe elementy automatyki. WNT, Warszawa 1983.
19. Glinka T., Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.
20. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 2006.
21. Bolkowski S., Brociek W., Rawa H.: Teoria obwodów elektrycznych - zadania. WNT, Warszawa 2006.
22. Tunia H., Kazmierkowski M.P.: Automatyka napędu przekształtnikowego. PWN, Warszawa, 1989.
23. Kaczmarek T., Zawirski K.: Układy napędowe z silnikiem synchronicznym. Wydawnictwa Politechniki Poznanskiej, Poznan, 2001.
24. Jagiełło A.,S.: Systemy elektromechaniczne dla elektryków, Politechnika Krakowska, Kraków, 2008.
25. Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych. WNT 2006.
26. Gessing R.: Podstawy automatyki. Wydawnictwo Pol. Śl., Gliwice, 2001.
27. Węgrzyn S.: Podstawy Automatyki, PWN, Warszawa 1980.
28. Kaczorek T.: Teoria sterowania i systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
29. Źródła opracowań publikowanych na stronie www.bezel.com.pl artykułów, poza wymienionymi wyżej, stanowią: przepisy, Polskie Normy i normy SEP wymienione w poszczególnych artykułach oraz przepisy i normy wyszczególnione w kategorii „PRZEPISY”