Bezelside.pl Rzecznik Bezpieczenstwa Elektrycznego przy Oddziale Szczecinskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Bloki tematyczne prezentowane w serwisie: historia elektryki, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa, instalacje, elektryczne , pomiary elektryczne, urządzenia RCD, maszyny elektryczne, sieci elektroenergetyczne, kompensacja mocy biernej, kondensatory energetyczne, urządzenia energoelektroniczne, organizacja bezpiecznej pracy oraz prawne aspekty bezpieczenstwa elektrycznego. http://bezel.com.pl/index.php 2015-11-29T21:11:31+00:00 Joomla! - Open Source Content Management - Version 2.5.18