Kontakt

Zdzisław Jankiewicz autor strony
Publikowane na stronie artykuły obejmują tematykę związaną z budową i eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, organizacją bezpiecznej pracy oraz prawnymi aspektami „bezpieczeństwa elektrycznego, przeznaczoną przede wszystkim dla osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu Grupy 1: „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” oraz zaineresowanych dziedziną Elektrotechniki.
Adres e-mail: zjbezel@interia.pl
(porad nie udzielam)

Oddział Szczeciński Stowarzyszenie Elektryków Polskich
im. Michała Doliwo Dobrowolskiego

Al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
tel./fax: +48 91 44 89 889