Bibliografia

Instalacje elektryczne
1) Boczkowski A.: Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia. w budynkach, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008.
2) Lenartowicz R.: Instalacje elektryczne na terenie budowy, ITB, Warszawa 2010.
3) Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, Wydanie VIII, WNT, Warszawa 2008.
4) Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2008.
5) Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, Wydanie VI, WSZiP, Warszawa 2008.
6) Musiał E.: Prądy zwarciowe w niskonapięciowych instalacjach i urządzeniach prądu przemiennego, biuletyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 40, 2001.
7) Musiał E.:Uziomy fundamentowe i parafundamentowe, biuletyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 143, 2011.
8) Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, OWPW, Warszawa 2005.
9) Sałasiński K.: Instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, Verlag Dashofer 2006.
10) Siemek S.: Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektronicznych, Wydanie II, COSIW SEP, Warszawa 2006.
11) Skiepko E.: Instalacje przeciwpożarowe, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009.
12) Strzyżewski J.: Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom I i II, Polcen, Warszawa 2011.
13) Wiatr J., Boczkowski A., Orzechowski M.: Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich
zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia,
Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2010.
12) Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy
elektroenergetycznych linii kablowych
SN, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008.
14) Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia, Wydanie II, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2011.
15) Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka. Wydanie IV, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2010.
16) Wiatr J.: Oświetlenie awaryjne w budynkach. Wymagania i zasady zasilania, Wydanie II, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2011.