Bibliografia

4.4. Bibliografia
Ochrona przed porażeniem elektrycznym
1) Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych (poradnik), COSIW SEP, Warszawa 2003.
2) Uczciwek T.: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w elektroenergetyce. COSIW SEP, Warszawa 1998.
3) Ługowski GH., Lisowski A.: Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV obiektów budowlanych nie będących budynkami. COSIW SEP, Warszawa 2001.
4) Wiatr J., Boczkowski A., Orzechowski M.: Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2010.
5) Boczkowski A., Siemek S., Wiaderek B.: Nowoczesne elementy zabezpieczeń i środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kV. Wskazówki do projektowania i montażu. Warszawa, COBR „Elektromontaż” 1992.
6) Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz ochrona odgromowa budynków. Warszawa, Wydawnictwo Polcen 2008.
7) Boczkowski A., Strzyżewski J.: Moje bezpieczne instalacje elektryczne. Warszawa, Zacharek Dom Wydawniczy 2011.
8) Markowska R., Sowa A.: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2009.
9) Poradnik Inżyniera Elektryka. Tom 1. Warszawa, WNT 1999. Tom 2. Warszawa, WNT 2007. Tom 3. Warszawa, WNT 2005.
10) Pytlak A., Świątek H.: Ochrona przeciwporażeniowa w układach elektronicznych. Wydanie II. Warszawa, COSIW SEP 2005.
11) Sałasiński K.: Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej. Warszawa, COSIW SEP 2002.
12) Strzyżewski J.: Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom 1 i II. Warszawa, Polcen 2011.
13) Wiatr J.: Oświetlenie awaryjne w budynkach. Wymagania i zasady zasilania. Wydanie II. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2011.
14) Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M.: Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2008.
15) Musiał E.: Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy. Biuletyn SEP, INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2001, nr 41, s. 80-85.
16) Musiał E. Jabłoński W.: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej – nowelizacja projektu przepisów. Biuletyn SEP, INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 1999, nr 24, s. 3-56.
17) Źródła opracowań publikowanych na stronie www.bezel.com.pl artykułów, poza wymienionymi wyżej, stanowią: przepisy, Polskie Normy i normy SEP wymienione w poszczególnych artykułach oraz przepisy i normy wyszczególnione w kategorii „PRZEPISY”.