Bibliografia

Światło i oświetlenie
1) Banach M.: Podstawy Techniki Oświetlenia, PWN, Warszawa 1982.
2) Bąk J.: Obliczenia oświetlenia ogólnego wnętrz, WNT, Warszawa 1983.
3) Bąk J.: Oświetlenie mieszkań, WNT, Warszawa 2000.
4) Bąk J.: Technika oświetleniowa, PWN, Warszawa 1981.
5) Grzonkowski J., Pracki P.: Oświetlenie elektryczne, Podręcznik INPE dla Elektryków. Zeszyt 9, Wydanie SEP COSIW, Warszawa 2006.
6) Oziemblewski P.: Podstawy Techniki Świetlnej, Philips Lighting Poland S.A., Piła 1996.
7) Wiatr J.: Oświetlenie awaryjne w budynkach – wymagania i zasady zasilania. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2007.
8) Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie stanowisk pracy, Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2007.
9) Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej, OWPW, Warszawa 2014.
10) PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
11) PN-EN 12464-2:2014-05E Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
12) PN-EN 12193:2019-01 Światło i oświetlenie — Oświetlenie w sporcie.
13) PN-EN 13201-2:2018-03 Oświetlenie dróg — Część 2: Wymagania oświetleniowe.
14) PN-EN 13201-3:2018-03 Oświetlenie dróg — Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
15) PN-EN 13201-4:2018-03 Oświetlenie dróg — Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.
16) PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych — Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
17) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.