Bibliografia

Maszyny elektryczne
1) Bernatt J.: Silniki indukcyjne do zasilania przekształtnikowego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, 1998. Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Wyd. 2, WNT, Warszawa.1994.
3) Glinka T.: Badania diagnostyczne maszyn elektrycznych w przemyśle, Wydawnictwo KOME, Katowice 1998.
4) Glinka T.: Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5) Goźlińska R. Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa 2007.
6) Grunwald Z.: Napęd elektryczny, WNT, Warszawa 1987.
7) Kamiński G.: Silniki elektryczne z toczącymi się wirnikami, OWPW, Warszawa 2003.
8) Latek W.: Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, Wyd. 3, WNT Warszawa 1987.
9) Latek W.: Teoria maszyn elektrycznych, WNT, Warszawa 1988.
10) Michalski A. i inni: Zabezpieczenia zwarciowe i kompatybilność przekształtnika częstotliwości zasilającego silnik napędowy, „Wiadomości Elektrotechniczne”, nr 1-2, 2004.
11) Musiał E.: Zabezpieczanie silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości, biuletyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 59-60, 2004.
12) Muszalski Z.: Teoria i fizyka komutacji maszyn elektrycznych, PWN, Warszawa 1997.
13) Owczarek J., Sochocki R., Pochanke A., i In.: Elektryczne maszynowe elementy automatyki, WNT, Warszawa 1983.
14) Plamitzer A.M.: Maszyny elektryczne. Wyd. 8,WNT, Warszawa 1986.
15) Puternicki P.: Silniki komutatorowe małej mocy, Wydawnictwo Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2000.
16) Puszek W.: Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1998.
17) Sochocki R.: Mikromaszyny elektryczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.
18) Śliwiński T., Głowacki A.: Parametry rozruchowe silników, indukcyjnych. PWN, Warszawa 1982.
19) Stein Z.: Eksploatacja maszyn elektrycznych, WUPP, Poznań 1991.
20) Wróbel T.: Silniki skokowe, WNT, Warszawa 1993.
21) Żyborski J., Lipski T., Czucha J.: Zabezpieczenia diod i tyrystorów, WNT, Warszawa 1985.
22) PN-EN 50178:2003 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy.