Bibliografia

Urządzenia różnicowoprądowe
1) Czapp S., Włas M.: Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 4, 2010.
2) Danielski L., Osiński S.: Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych, COSIW SEP, Warszawa 2004.
3) Musiał E.: Kłopotliwe przypadki stosowania wyłączników różnicowoprądowych. Konferencja Naukowo-Techniczna, „Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe”, Kraków, 1998. Mat. Konferencyjne.
4) Musiał E.: Niezawodność a koszty ochrony przeciwporażeniowej w warunkach szczególnego zagrożenia. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, nr 12, 1972.
5) Musiał E.: Pomiary prądów upływowych i prądów różnicowych w instalacjach elektrycznych. Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne „Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia prądu przemiennego oraz prądu stałego”. Tarnowo 2003 r.
6) Musiał E.: Zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych. Konferencja Naukowo-Techniczna „Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe”, Kraków, 1998. Materiały konferencyjne.
7) Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Niezawodność (3), biuletyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych” nr 110 – 111, 2008.
8) Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Powstanie, rozwój, przyszłość (1), biuletyn SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, nr 108, 2008.
9) Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka
współczesnych konstrukcji,
biuletyn SEP INPE „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”,
nr 109-110, 2008.
10) PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) — Część 1: Postanowienia ogólne.
11) PN-EN 61008-2-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) — Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu.