Bibliografia

Energoelektronika
1. Borecki J., Stosur M., Szkółka S.: Energoelektronika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008.
2. Citko T., Tunia H., Winiarski B.: Układy rezonansowe w energoelektronice, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.
3. Frąckowiak L.: Energoelektronika, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
4. Januszewski S.,Światek H.: Miernictwo półprzewodnikowych przyrządów mocy, WKi, Warszawa 1996.
5. Januszewski S., Światek H.: Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe w energoelektronice, WNT, Warszawa1994.
6. Luciński J.: Układy z tyrystorami dwukierunkowymi. Wyd. 2 rozszerzone, WNT, Warszawa 1986.
7. Napieralski A., Napieralska M.;: Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy, WNT, Warszawa 1995.
8. Nowacki Z.: Modulacja szerokości impulsów w napędach półprzewodnikowych prądu przemiennego, PWN, Warszawa 1991.
9. Nowak M., Barlik R.: Poradnik Inżyniera Energoelektronika, WNT, Warszawa1998.
10. Pelc T., Borczyński J.: Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych, WKiŁ, Warszawa 1986.
11. Piróg S.: Energoelektronika – Negatywne oddziaływania układów energoelektronicznych na źródła energii i wybrane sposoby ich ograniczania, Wyd. AGH. Kraków 1998.
12. Strzelecki R., Supronowicz H.: Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, OWPW, Warszawa 2000.
13. Supronowicz H.: Poprawa współczynnika mocy układów przekształtnikowych, WNT, Warszawa 1981.
14. Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników, OWPW, Warszawa 2003.
15. Tunia H., Smirnow A., Nowak M., Barlik M.: Układy energoelektroniczne – obliczanie, modelowanie, projektowanie, WNT, Warszawa 1982.
16. Tunia H., Winiarski B.: Energoelektronika, WNT, Warszawa 1994.
17. Żyborski J., Lipski T., Czucha J.: Zabezpieczenia diod i tyrystorów., Wyd. 2 rozszerzone, WNT, Warszaw 1983.
18. Januszewski S., Pytlak A., Rosnowska-Nowaczyk M., Światek H.: Energoelektronika. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 2004.