Bibliografia

Pomiary elektryczne
1) Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa 2009.
2) Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy miernictwa, OWPW, Warszawa 2002.
3) Łasak F.: Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego
napięcia
, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2010
4) Marcyniuk A. i inni,: Podstawy miernictwa elektrycznego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5) Orlik W.: Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych dla praktyków,
Wydawnictwo i Handel Książakmi „KaBe”, Krosno 2004.
6) Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa 2002.
7) Tumiński S.: Technika Pomiarowa, WNT, Warszawa 2007.
8) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (tekst jednolity (Dz.U. Nr 243. z 2004. poz. 2441).
9) Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386, z późń. zm.).
10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5. poz. 29).