Kontakt

Rosnące znaczenie „bezpieczeństwa elektrycznego” w środowisku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz świadczących usługi na rzecz odbiorców energii elektrycznej, było inspiracją do utworzenia strony w tym kształcie.
Materiały zawarte w artykułach (wpisach) dotyczą: budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz organizacji bezpiecznej pracy i prawnych aspektów bezpieczeństwa elektrycznego.
Strona dedykowana jest do osób, które organizują, nadzorują i wykonują prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu Grupy 1, a także osób zainteresowanych bezpieczeństwem elektrycznym przy budowie i eksploatacji urządzeń i instalacji sieci.
Należy pamiętać, że osoby pełniące funkcje dozoru i zatrudnione na stanowiskach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych obowiązane są, zgodnie przepisami prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce, posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Komisje Kwalifikacyjną powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Autor z góry dziękuje użytkownikom i czytelnikom strony bezel.com.pl, za nadsyłanie uwag i propozycji dotyczących zarówno układu jak i zakresu tematycznego strony (z wyłączeniem porad).

Kontakt: ez-jankiewicz@wp.pl