Kontakty

  Zdzisław Jankiewicz autor strony
  Publikowane na stronie artykuły obejmują tematykę związaną z budową i eksploatacją urządzeń i instalacji
  elektroenergetycznych, organizacją bezpiecznej pracy oraz prawnymi aspektami „bezpieczeństwa elektrycznego,
  przeznaczoną przede wszystkim dla osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu Grupy 1:
  "Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające
energię elektryczną".

      Adres e-mail: zjbezel@interia.pl
      (porad nie udzielam)

 

      Oddział Szczeciński Stowarzyszenie Elektryków Polskich
      im. Michała Doliwo Dobrowolskiego

      Al. Wojska Polskiego 67
      70-478 Szczecin
      e-mail: biuro@sep.szczecin.pl
      tel./fax: +48 91 44 89 889

Menu serwisu